VLIEGREGLEMENT NEDERLANDSE BIRMINGHAM ROLLER CLUB.
1. KIT GROOTTE. De oude en de gemengde duiven competitie moet met 20 duiven worden gevlogen (bij de oude duiven competitie mag de kit met maximaal 5 jonge duiven aangevuld worden), de WC en EC kwalificatie mag met 15-20 duiven, maar er moeten minimaal 5 duiven samen rollen om te scoren. De jaarlingen competitie wordt met 15 duiven gevlogen, maar er moeten minimaal 4 duiven samen rollen om te scoren.
2. INVLIEGTIJD. De liefhebber heeft tot 5 minuten tijd om het sein te geven om met tellen te beginnen. Dit geeft de kit enige tijd om aan eventuele sterke wind te wennen en zich als kit te vormen. In deze 5 minuten, als de liefhebber de duiven nog niet op de klok heeft gezet, mag deze de duiven opjagen die zijn gaan zitten of om wat voor reden dan ook niet willen vliegen. In geen geval mogen er vervangende duiven losgelaten worden. Wanneer de liefhebber niet het sein geeft om met tellen te beginnen voor de 5 minuten zijn verstreken dan gaat de tijd automatisch in na de 5 min. invliegtijd. Alle bemoeienissen met de kit, na de invliegtijd mag niet en kan leiden tot diskwalificatie. Pogingen om eventuele roofvogels te verjagen zijn geoorloofd, maar hierdoor veroorzaakte kit actie wordt niet gescoord.
3. VLIEGTIJD. De kit wordt gedurende 20 minuten gejureerd na teken,”op de klok”, of tot de tweede duif land, wat maar als eerste gebeurt. De kit wordt gediskwalificeerd wanneer meer dan 1 duif binnen 15 min. na “tijd in” gaat zitten, behalve wanneer hij nagejaagd word door een roofvogel of door heel extreme weersomstandigheden. Extreme weersomstandigheden is te verwoorden in plotseling opkomend onweer, hevige regen/hagel/sneeuw bui, windhoos. M.a.w. een tijdens de vlucht extreme verandering van het weer. Een duif die neerrolt [nadat al een duif is gaan zitten] krijgt 10 sec. de tijd zich te herstellen en weer op te vliegen en word anders gezien als tweede duif geland.

4. TIME-OUT. De vliegcommissaris mag 1 keer een time-out geven van Max. 5 min. in geval van een roofvogel aanval of extreme weersomstandigheden tijdens de vlucht. Extreme weersomstandigheden is te verwoorden in plotseling opkomend onweer, hevige regen/hagel/sneeuw bui, windhoos. M.a.w. een tijdens de vlucht extreme verandering van het weer. De vliegcommissaris zal de time-out geven en zal ook de duiven weer “op de klok” zetten wanneer hij dit nodig acht voordat de Max. 5 min om zijn. De jureer tijd wordt met deze tijd verlengd. Wegblazen van de kit na het loslaten of tijdens de vlucht uitzicht en/of te hoog vliegen is geen reden om een time-out te geven.
5. DUIF UIT KIT. Behalve bij een 15 duivenkit zal het tellen doorgaan wanneer 1 duif buiten de kit vliegt. Tellen word gestopt, wanneer 2 of meer duiven de kit verlaten. Dit geldt ook bij de jaarlingen competitie (tellen wordt gestopt wanneer 2 of meer duiven de kit verlaten). Een duif wordt niet beschouwd als een niet kitter wanneer hij na de rol terugkeert naar de kit of door extreme weersomstandigheden gescheiden word van de kit of wanneer hij wordt verjaagd door een roofvogel, zelfs wanneer de duif dan gaat zitten of word gepakt.

6. KITPUNTEN. Een kit kan maximaal 20 punten verdienen bij perfect kitten (afhankelijk van de kit grootte), dat wil zeggen dat de kit een gesloten vorm moet hebben, als duiven te ver uit elkaar vliegen is dit geen kitten. De jury zal hiervoor zijn punten aan toe kennen.
7. EXTRA DUIVEN. Wanneer extra duiven [rollers] met de kit mee gaan vliegen, worden eventuele gescoorde breaks verminderd met het aantal extra duiven wat meevliegt in de kit. Bijv. wanneer er 2 extra duiven in de kit vliegen en er 7 tegelijk rollen dan zal de jury 5 punten geven.

8. TELLEN. Er wordt verwacht van de regio waar gevlogen word om voor een tijdwaarnemer en een schrijver te zorgen voor de jury. De jury zal gewoon bij elke break van minimaal 5 duiven het aantal duiven noemen die gelijktijdig starten en rollen in een goede stijl. Naderhand zal de jury deze getallen vermenigvuldigen met 1 voor 5-9 duiven, met 2 voor 10-14 duiven, met 3 voor 15-19 duiven en met 5 voor 20 duiven. Bij de jaarlingencompetitie zal de jury deze getallen vermenigvuldigen met 1 voor 4-7 duiven, met 2 voor 8-11 duiven, met 3 voor 12-14 duiven en met 5 voor 15 duiven. Dit resultaat wordt opgeteld voor een ruwe score. Vervolgens wordt deze ruwe score vermenigvuldigd met een kwaliteitsfactor van 1,0 voor “goed genoeg om te scoren” tot Max. 2,0 voor echt super-super-goed, gebaseerd op de jury’s totaal indruk van kwaliteit van de kit gezien bij de gescoorde breaks. Ook de diepte vermenigvuldigingsfactor gaat van 1,0 voor “genoeg diepte om te scoren” tot 2,0 voor fantastische diepte gebaseerd op indruk van diepte tijdens gescoord breaks.
Dus ruwe score x kwaliteitsfactor x dieptefactor = totaalscore!
De jury moet voor vertrek de score bekend maken.
9. DE JURY. De jury dient de kit vanaf de grond te beoordelen. De jury zal alleen tellen wat hij volgens zijn standaard vindt wat goed genoeg rolt en diep genoeg om te tellen. De competitie is voor rollers en niet voor tuimelaars! Rollers vliegen is een subjectieve sport en de jury kan bepaalde uitzonderingen maken onder extreme omstandigheden, in ieder geval de jury’s beslissing is definitief en een ieder die de jury verbaal of fysiek aanvalt kan rekenen op diskwalificatie!
Aangepast tijdens de ledenvergadering op 18-03-2018