De Birmingham Roller Club heet u welkom op deze site!
Deze site is gemaakt voor leden en niet-leden.

De Vereniging
Onze vereniging draagt de naam “Nederlandse Birmingham Roller Club”,
oftewel BRC, en is opgericht: 21 December 1987.

Onze vereniging heeft ten doel;
Het beoefenen en propageren van de vliegduivensport met Birmingham Rollers voor het zogenaamde kitvliegen en dergelijke.
De liefhebberij daarvoor en het nut daarvan te bevorderen.

Onze vereniging tracht dit doel te bereiken door;
* Het winnen van leden die voor deze vorm van duivensport belangstelling tonen.
* De verspreiding van kennis onder haar leden, aangaande de Birmingham Roller sport.
* Het verstrekken van adviezen aan al haar leden, aangaande kwaliteitsverbetering van dit ras in Nederland.
* Het houden van kitvliegwedstrijden met 20 duiven, waarbij het vliegreglement van kracht is.
* Het leggen en onderhouden van internationale contacten met verenigingen die hetzelfde doel hebben.
* Door het houden van clubbijeenkomsten en vergaderingen.
* Informatie uitgeven in de vorm van een clubblad.